ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - เกียวโต - โอซาก้า 7 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JPN7D4NTG-A2
53900
19 - 25
ต.ค.
2015

สนามบินนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า - โตเกียว สกายทรี - สวนโคอิชิคาวะ - โคระคุเอง (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ชินจูกุ โตเกียว - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - GOTEMBA FACTORY OUTLET - คาวาคูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮักไก - ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล ) – เมืองนาโงย่า นาโงย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดโทฟุคุจิ(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) เกียวโต – อาราชิยามะ – ป่าไผ่ – นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโน(ชมใบไม้เปลี่ยนสี)- โอซาก้า – ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด - ซัปโปโป - โอตารุ 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
V_Japan5D3N
43900
5 - 9
พ.ย.
2015

สนามบินชิโตเซะ -เมืองโนโบริเบ็ทสึ - นิกเซ่มารีนพาร์ค-หมู่บ้านดาเตะจิไดอิมูระ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) - ทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟอุสุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - โอตารุ - คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ ตลาดปลาของเมืองซัปโปโร – ตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ชมหอนาฬิกาโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอโดริปาร์ค - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ย่านซูซูกิโนะ สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิเท็น สกี - เกียวโต - โอซาก้า 7 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JPN5D3N-S1TG
49900
5 - 11
ธ.ค.
2015

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (ฟรี !! กระดานเลื่อน) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – GOTEMBA FACTORY OUTLET – คาวาคูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮักไค – ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล ) – เมืองนาโงย่า – ย่านซากาเอะ นาโงย่า – เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - เอออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TZ
JPTYO5D3NAA
23900
23-26 / 30 ส.ค. - 2 ก.ย.
ส.ค.
2015

23900
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30
ก.ย.
2015

29900
4-7 / 11-14 / 18-21
ต.ค.
2015

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ – ปราสาททอง – ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY NEW YEAR IN TOKYO 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JAN-TOK-5D3N-TG
57900
29 ธ.ค. 58 – 02 ม.ค. 59
ธ.ค.
2015

ฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว – วัดอาซากุซ่า - ชินจูกุ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น สุขสันต์ปีใหม่กับความประทับใจเส้นทางสายมรดกโลกแบบดั้งเดิม โตเกียว-ทาคายาม่า 7 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JPN7D4N-A1TG
69900
29 ธ.ค.58 – 04 ม.ค. 59 / 30 ธ.ค.58 – 05 ม.ค. 59
ธ.ค.
2015

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ –EARTH QUAKE MUSEUM- ลานสกี ฟูจิเท็น – อาบน้ำแร่ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ชินจูกุ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี – โอไดบะ - กรุงเทพฯ ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น Charming Of Tokyo 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน JF
TOK-6D3N-TG
35999
16 - 21
พ.ค.
2015

36999
30 พ.ค. - 4 มิ.ย.
พ.ค.
2015

โตเกียว – ฮาโกเนะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ – GOTEMBA OUTLET – แช่น้ำแร่ร้อน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งพิงค์มอส - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland พระราชวังอิมพีเรียล – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจุกุ – โอไดบะ – นาริตะ โตเกียว - ศูนย์การค้าอิออน – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า กำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน JL
OSAKA_KYOTO_TOKYO6D4N
45900
17-22 มิ.ย.
มิ.ย.
2015

45900
14 - 19 / 28พ.ค.-2มิ.ย.
พ.ค.
2015

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 – มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – คุโรเบะ – กำแพงหิมะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - กิฟู กิฟู – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว – โอซาก้า – ชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยวโอซาก้าตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อบัตรยูนิเวอร์แซลเจแปน – สนามบินคันไซ สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เทศกาลดอกซากุระ ไม่มีอิสระ 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน JF
SEA0055
41000
3 - 7
เม.ย.
2015

ล่องทะเลสาบฮาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าเลต – แช่ออนเซ็น บ่อน้ำโอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – พระใหญ่ไดบุทซึ – โตเกียว วัดอาซากุสะ – สวนอุเอโนะ – ซินจุกุ วัดนาริตะซัน - กรุงเทพ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร - นิเซะโกะ -โอตารุ - สกี รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JPN5D3NTG-G4
43900
6 - 10
มี.ค.
2015

สนามบินชิโตเซะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านดาเตะจิไดอิมูระ – จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไวโร ภูเขาไฟอุสุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - เมืองนิเซโกะ –คิโรโระ รีสอร์ท คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ - เครื่องแก้วโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ช้อปปิ้งถนนซาไคมาจิ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ**เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด *** สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โตเกียว 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน JL
AH-JPN6D4NTG-S1
53900
7 - 12 / 16 - 21 / 27 ม.ค. - 1 ก.พ.
ม.ค.
2015

55900
25 ก.พ. - 2 มี.ค.
ก.พ.
2015

สนามบินนาโกย่า/สนามบินคันไซ - ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – ไร่สตรอเบอรี่ – อาบน้ำแร่ RUSUTSU SKI RESORT – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - สนามบินชิโตเสะ – โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ - นาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลหิมะ แห่งซัปโปโป 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JAN5D3NTG
59900
8 - 12
ก.พ.
2015

ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ RUSUTSU SKI RESORT – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต สวนโอโดริ - SAPPORO SNOW FESTIVAL - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW FESTIVAL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JPN6DTG
61900
7 - 12
ก.พ.
2015

ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ RUSUTSU SKI RESORT – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต SAPPORO SNOW FESTIVAL หรืออิสระช้อปปิ้ง เจอาร์ ทาวเวอร์ สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เทศกาลตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
SAPPORO5D3N_TG
49900
17 - 22 / 27 ม.ค. - 1 ก.พ.
ม.ค.
2015

ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ โซอุนเคียว – มอมเบตสึ - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker – เมืองอาซาฮิกาว่า พิพิธภัณฑ์สาเก สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมน – ซัปโปโร - ”สวนโอโดริ - ทานุกิโคจิ โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต – MITSUI OUTLET สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA TOKYO 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
jpch0002
49900
9 - 14 / 16 - 21 / 27 ม.ค. - 1 ก.พ.
ม.ค.
2015

49900
3 - 8 / 10 - 15 / 17 - 22 / 24 ก.พ. - 1 มี.ค.
ก.พ.
2015

โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ (ปราสาททอง) - ฟุชิมิ อินาริ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - EARTH QUAKE MUSEUM อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ชินจูกุ วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT TAKAYAMA TOKYO 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน JL
NGOOSA5D3N_TG
39900
12 - 17 / 15 - 20 / 18 - 23 / 20 - 25 / 25 ก.พ. - 2 มี.ค.
ก.พ.
2015

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ชินจูกุ วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี – โอไดบะ - กรุงเทพฯ ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน JF
JPN5D3NMU
31900
29 ม.ค. - 2 ก.พ.
ม.ค.
2015

30900
1 - 5 / 8 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26
ก.พ.
2015

32900
5 - 9 / 11 - 15 / 12 - 16 / 18 - 22 / 19 - 23 / 25 ก.พ. - 1 มี.ต. / 26 ก.พ. - 2 มี.ค.
ก.พ.
2015

นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว – วัดอาซากุซ่า - ชินจูกุ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โอซาก้า - โตเกียว 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JAPAN6D4NTG
59900
1 - 6
ม.ค.
2015

โอซาก้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ – นาโงย่า - อิสระช้อปปิ้ง นาโงย่า สเตชั่น นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โปรเคอร์ฟิวส์ 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน HB
JPN5D3NAA
25900
19 - 23
มิ.ย.
2014

นาริตะ – วัดคามาคูระ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท -หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ –ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ –บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค- โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชมย่านไชน่าทาวน์ พระราชวังอิมพีเรียล - ศาลเจ้าเมย์จิ– วัดอาซากุซะ -ฮาราจูกุ - ตึก TMG– ช้อปปิ้งชินจูกุ – นารีตะ วัดนาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - อิโตะ - ฟูจิ 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JAP-TOK-FUJI-5D3N-TG
39900
9 - 13
ก.ค.
2014

39900
17 - 21
ก.ย.
2014

นาริตะ – โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – พระใหญ่ไดบุตสึแห่งเมืองคามาคูระ – อิโตะ – แช่ออนเซ็น (แบบส่วนตัว) ภูเขาฟูจิ – ล่องทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว โตเกียว – อิสระฟรีช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียวตลอดทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ด้านนอกพระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซะกุซ่า –TOKYO SKY TREE (ไม่ขึ้นตึก) – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ กรุงเทพ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - เกียวโต - นั่งรถไฟโทร้อคโกะ 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JPN5D3N-TGS1
54900
3 – 7, 17 – 21, 24 - 28
ก.ย.
2014

55500
10 - 14
ก.ย.
2014

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดนินนาจิ – ศาลเจ้าคามิกาโมะ ฮาราชิยามะ – นั่งรถไฟโทร้อคโกะ – สะพานโทเก็ตซึเคียว – วัดเท็นริวจิ – โอซาก้า วัดชิเทนโนจิ – หอคอยซึเท็นกะกุ – ชินไซบาชิ โอซาก้า – กรุงเทพ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JPN5D3NTG-F
47900
2 - 6
ก.ค.
2014

47900
9 - 13
ก.ค.
2014

47900
16 - 20
ก.ค.
2014

47900
23 - 27
ก.ค.
2014

47900
30 - 3
ก.ค.
2014

47900
7 - 11
ส.ค.
2014

ชิโตเซ่ –ฟูราโน่-โรงงานผลิตชีส-ทำไอศครีม-โทมิตะฟาร์ม-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-บิเออิ ฮิลล์-โซอุนเคียว โซอุนเคียว- หุบผาโซอุนเคียว-น้ำตกริวเซ+น้ำตกงิงงะ-ไอซ์ พาวิลเลี่ยน-อาซาฮิคาว่า-อะซาฮิคาว่าราเมน-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนต รี-โรงงานเป่าแก้ว-ซัปโปโร ตลาดนิโจ-โรงงานช็อคโกแล็ต-ศาลเจ้าฮอกไกโด- โอโดริ พาร์ค-หอนาฬิกา-อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า-ซึซึกิโน่ ชิโตเซ่-กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 5 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
TOKYOSUPERPROMOTION
54500
3 - 7
เม.ย.
2014

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หุบเขาโอวาคุดานิ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- โอชิโนะ ฮัคไก-โกเท็มบะ เอ้าท์เลท-ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-สวนอุเอโนะ-ชินจุกุ วัดนาริตะ-ไร่สตรอเบอรี่-ห้างชิซุย เอ้าท์เล็ท -สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - ฮาโกเน่ 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน DEX
TYO6D4NAA
34500
1 - 6
ก.พ.
2014

34500
5 - 8
ก.พ.
2014

ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอาท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – Mitsui Outlet Park Yokohama Bayside เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์ หรือ อิสระตามท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ- ย่านชิบุย่า – โอไดบะ – DiverCity Tokyo Plaza, Aqua City & Decks วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน MU
JPNTYO6D4NMU
49900
28-3 ม.ค.57
ธ.ค.
2013

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ เกียวโต – คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ฟูชิมิ อินาริ - คินคาคุจิ(ปราสาททอง) – นาโกย่า ทะเลสาบฮามานะ(ทะเลสาบปลาไหล) – ล่องทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า) - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ลานสกีฟูจิเท็น – โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ วัดนาริตะ – ห้างอิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-OSAKA6D3NTG
55900
28-2/1/2014
ธ.ค.
2013

โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – นาโกย่า (-/L/D) ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟชินคันเซน - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - คาวาคูชิโกะ (แช่ออนเซน + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์) ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท -โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/D) วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – ฮาราจูกุ – โอไดบะ– ห้าง DIVER CITY TOKYO PLAZA – ห้าง วีนัสฟอร์ต – ห้าง AQUA CITY & DECKS – สนามบิน ฮาเนดะ (B/-/-) ทัวเสริม: โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ (เพิ่ม 2,500บาท) *** มีรถรับส่ง ไป – กลับ *** สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญ๊่ปุ่น นาริตะ โอซาก้า 7 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JAPANREROUTE7D4NTG-1
63900
26-1/1/2013
ก.ย.
2013

55900
24-30
ก.ย.
2013

นาริตะ-วัดนาริตะ- โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้ง-ชินจูกุ (อาหารเย็น) วัดอาซะกุซ่า-โอไดบะ-ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์-ถ่ายรูปกันดั้มฟรอนท์- ซานริโอ พูโรแลนด์- โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (ออนเซ็น)(อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น) สกีฟูจิ-โอชิโนะ ฮักไก-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ – ทะเลสาบฮามานะ-รถไฟด่วนชินคันเซ็น-นาโงย่า (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น) นาโงย่า-นารา-วัดโทไดจิ-เมืองเก่าเกียวโต-ปราสาททองคินคะคุจิ- วัดคิโยมิสึ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)- ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้ง–สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น นาริตะ โอซาก้า 7 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JAPANREROUTE7D4NTG
62900
26-1/1/2013
ธ.ค.
2013

54900
24-30
ธ.ค.
2013

นาริตะ-วัดนาริตะ- โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้ง (อาหารเย็น) วัดอาซะกุซ่า-โอไดบะ-ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์-ถ่ายรูปกันดั้มฟรอนท์- ชินจูกุ -โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (ออนเซ็น)(อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น) สกีฟูจิ-โอชิโนะ ฮักไก-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ – ทะเลสาบฮามานะ-รถไฟด่วนชินคันเซ็น-นาโงย่า(อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น) นาโงย่า-นารา-วัดโทไดจิ-เมืองเก่าเกียวโต-ปราสาททองคินคะคุจิ- วัดคิโยมิสึ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)- ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้ง–สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น None 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JPN6D3NTG-G6
42900
7-12/9-14
พ.ย.
2013

42900
3-8
ต.ค.
2013

นาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคกอน – ทะเลสาบชูเซนจิ – คินุกาว่า คาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุริ – หอนาฬิกา – ตรอกคาชิยะโยโคโช – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) หรือ ท่องเที่ยวโดยรถไฟ (เพิ่มเงิน 1,000 บาท) วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป), ช้อปปิ้ง อาเมโยโกะ – ชิบูย่า – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม: เดินทางไป โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า และค่ารถไฟในการเดินทาง 3,000บาท) ตลาดปลาซึคิจิ – วีนัสฟอร์ต – โตโยต้า เมก้า เวป – ห้าง DIVER CITY TOKYO PLAZA - ห้าง AQUA CITY & DECKS – สนามบินฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญ๊่ปุ่น โตเกียว ฮาโกเน่ 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JPN6D3NTG-G5
40900
7-12/9-14/14-19
พ.ย.
2013

40900
3-8
ต.ค.
2013

นาริตะ – โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค – คาวาคูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ – ไร่วาซาบิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) หรือ ท่องเที่ยวโดยรถไฟ (เพิ่มเงิน 1,000 บาท) วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป), ช้อปปิ้ง อาเมโยโกะ – ชิบูย่า – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม: เดินทางไป โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า และค่ารถไฟในการเดินทาง 3,000บาท) พระราชวังอิมพีเรียล – โตเกียว ซี ไลฟ์ พาร์ค – วีนัสฟอร์ต – ห้าง DIVER CITY TOKYO PLAZA – ห้าง AQUA CITY & DECKS – สนามบินฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญ๊่ปุ่น นาโกาย่า เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
AH-JPN6D3NTG-A1
47900
31-5/12
พ.ย.
2013

47900
30-4/11
ต.ค.
2013

นาโกย่า – โอบาระ (ชมซากุระ – ใบไม้เปลี่ยนสี) – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – ปราสาทมัตสึโมโต้- ช้อปปิ้งถนนกบ เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) – เขื่อนคุโรเบะ – นาโกย่า เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – ศาลเจ้าเฮย์อัน – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านอุเมดะ – ริงกุเอ้าท์เล็ต – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JANTOKYO6D3NTG
35900
27-1/9 /11-1617-22/25-30
ก.ย.
2013

สนามบินนาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าฟูจิเซ็งเก็น – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) หรือ 1. ทัวร์เสริมตะลุยมหาครโตเกียวโดยตั๋วรถไฟ ** JR TRAIN ** (เพิ่มเงิน 1,000 บาท)วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูปด้านล่าง) (ไม่รวมค่าขึ้น ความสูง 350 เมตร 900 บาท และ ความสูง 450 เมตร 1,400 บาท กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ช้อปปิ้ง ตลาดอาเมโยโกะ ย่านอุเอโนะ - ชิบูย่า - ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ 2. เลือกทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท รวมค่าตั๋วรถไฟ) คามาคูระ – นมัสการหลวงพ่อโต – พิพิธภัณฑ์ราเมง TV Champion – RED BRICK WAREHOUSE – ห้าง TRESSA – ถ่ายรูปเรือฮิคาวะมารุ – ไชน่าทาวน์ พระราชวังอิมพีเรียล – โตเกียว ซี ไลฟ์ พาร์ค – วีนัสฟอร์ต – ห้าง DIVER CITY TOKYO PLAZA – ห้าง AQUA CITY & DEAKS – ถ่ายภาพกับเทพีเสรีภาพ Rainbow Bridge สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน CA
AH-JAN6D4NCA
47900
22-27
ต.ค.
2013

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต – คิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - คินคาคุจิ(ปราสาททอง) – นาโกย่า ทะเลสาบฮามานะ(ทะเลสาบปลาไหล) – ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ล่องทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(หุบเขานรก) – โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่า – ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-เกียวโต-โอซาก้า-นาริตะ 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JAN-YOK-KTO-OSA-6D4N-TG
43900
25-30
ก.ย.
2013

51900
19-24
ต.ค.
2013

เมืองโตเกียว – ย่านโอไดบะ - ห้าง Diver city Tokyo plaza - วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป ) – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า 2,500บาท) *** รถไปส่ง - เดินทางกลับเอง *** โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – คามาคูระ(นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดโอวาคุดานิ (นั่งเคเบิล ) – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – คาวาคูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ –ทะเลสาบฮามานะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งย่านสถานีเกียว อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชิน ไซบาชิ ผ่านชมปราสาทโอซาก้า – รินกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-คามาคูระ 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
TOKY-FUJI-6D3N-TG
44900
4-9
ธ.ค.
2013

นาริตะ – โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค – คาวาคูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ – ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) ท่องเที่ยวโดยรถไฟ( จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท) วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งอาเมโยโกะ – ชิบูย่า – ฮารา จูกุ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม: เดินทางไป โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 3,000บาท (รวมค่าตั๋วดิสนีย์แลนด์ และตั๋วรถไฟไป-กลับ)) พระราชวังอิมพีเรียล – โตเกียว ซี ไลฟ์ พาร์ค – วีนัสฟอร์ต – ห้าง DIVER CITY TOKYO PLAZA ห้าง AQUA CITY & DECKS – สนามบินฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-เกียวโต-โอซาก้า 6 วัน 5 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
TOK-KTO-OSK-6D5N-TG
39900
22-27
ก.ค.
2013

นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบ อาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ฟูจิ ชั้น5 – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท โอชิโนะ ฮัคไค – ไร่วาซาบิ – ทะเลสาบฮามานา – รถไฟหัว กระสุน “ชินคันเซ็น” - นาโกย่า - วัดโอสุ คันน่อน - ช้อปปิ้งนาโกย่า นาโกย่า - เกียวโต - คินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮอัน – โอซาก้า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *** ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ *** โอซาก้า – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JAN-HKD-5D3N-TG
40900
7-11 14-18 21-25
ก.ย.
2013

39900
24-28
ส.ค.
2013

สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – หมู่บ้านไอนุ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบโทยะ – จิโกกุดานิ – ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต -ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกา ทำเนียบรัฐบาลเก่า –โอโดริปาร์ค – ซัปโปโร ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– ลานสกีจัมพ์โอคุรายาม่า – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซัปโปโร ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ล่องทะเลสาบโทยะ ชมพลุไฟ-ชมดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน CI
JAN-HKD-5D3N-CI
49900
10-14
ส.ค.
2013

45900
13-17
ก.ค.
2013

กรุงเทพ-ไทเป-สนามบินชิโตเซ่-ทะเลสาบชิโกะสึ-ทะเลสาบโทยะ-ล่องเรือทะเลสาบโทยะ-ชมพลุไฟ อาบน้ำแร่ ธรรมชาติ ภูเขาไฟโชวะชินชัง-สวนเขากีบเท้าแกะ-โอตารุ-โจซันเกะออนเช็น ฟูราโน-ฟาร์มโทมิตะ-หุบเขาหลากสี4ฤดู-บิเอ-ซัปโปโร เอาท์เลต-สนามบินชิโตเช่-ไทเป-กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-เกียวโต-โอสาก้า 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
TOKYO-KYOTO-NARA-6D4N-TG
53900
19-24
ต.ค.
2013

เมืองโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียว สกายทรี – ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ห้าง Diver city Tokyo plaza – หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า 2,500บาท) *** รถไปส่ง - เดินทางกลับเอง *** โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – คามาคูระ(นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดโอวาคุดานิ (นั่งเคเบิล ) – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – คาวาคูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮักไค – ทะเลสาบฮามานะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งย่านสถานีเกียว อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชิน ไซบาชิ ผ่านชมปราสาทโอซาก้า – รินกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-นาริตะ-โตเกียว-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาบิ-บ่อนํ้าโอชิโนะฮัคไค-หอคอยสกายทรึ 5 วัน 2 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JAP-NARI-TYO-5D2N-TG
35900
18-22
ก.ค.
2013

นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – อิซาว่า ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซะกุซ่าคันนอน – โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ– ฮาเนดะ ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-นาริตะ-โตเกียว-ดิสนีย์แลนด์-วัดอาซะกุซ่า 4 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JAP-NARI-4D3N-TG
35900
21-24
ก.ค.
2013

32900
11-14
ก.ค.
2013

ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน CI
JP-HOKKAIDO-5D3N-CI
55900
17-21
ส.ค.
2013

กรุงเทพฯ – ไทเป – ฮอกไกโด – ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ – โรงงานชีส – ซัปโปโร– สวนสาธารณะโอโดริ – ซูซูกิโนะ โอตารุ – คลองโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว อดีตทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ท – ไทเป(ไต้หวัน) – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
JP-OSA-TYO-6D3N-TG
40900
3-8 17-22
ก.ค.
2013

40900
26-1
มิ.ย.
2013

สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโงย่า นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – นั่งรถไฟชินคันเซน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ คาวาโกเอะ–วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี(ถ่ายรูป)–ตึก TMG – โอไดบะ เมก้า เวป–สนามบินฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน KE
EH_JAPAN5D3N_KE
56900
26 – 30 เมษายน 56
เม.ย.
2013

สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ – สนามบินอินชอน – ประเทศญี่ปุ่น - หมู่บ้านชนพื้นเมือง ชาวไอนุ – หุบเขาจิโกกุดานิ – Ropeway – ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล เมืองโอโตรุ – คลองโอโตรุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – เมืองซัปโปโร – หอนาฬิกาโบราณ (CLOCK TOWER ) เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต-พิพิธภัณฑ์เบียร์ – สวนโอโดริ – ย่าน ซูซูกิโน่ เมืองซัปโปโร –เรย์ระ เอาท์เลท – สนามบินชิโตเซะ – สนามบินอินชอน(เกาหลีใต้) แวะเปลี่ยนเครื่อง – กรุงเทพ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โอซาก้า(สกี) 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
V_Japan_Osakaski6D4N
51900
12-17 / 20-25 / 27-4 มีนาคม
ก.พ.
2013

โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน - นาโงย่า นาโงย่า – รถไฟด่วนชินคันเซน – ทะเลสาบฮามาน่ะ – ลานสกี ฟูจิเทน-คาวากูจิโกะ คาวากูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ –โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมง-โตเกียว- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ โตเกียว - วัดอาซากุซะ – นาริตะ – ห้างจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka - Tokyo 6 Days 4 Nights 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
OSAKATOKYO6D4N_TG
65900
31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 56
ธ.ค.
2012

65900
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 56
ธ.ค.
2012

65900
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 56
ธ.ค.
2012

โอซาก้า–ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – คินคาคุจิ - รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” – นาโกย่า ทะเลสาบฮามานา – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ –ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท ลากสกีฟูจิเทน - โอชิโนะฮักไค - โตเกียว – อาซากุซะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน (อิสระช้อปปิ้ง “ชินจุกุ” หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เที่ยวได้เต็มที่ สนุกได้ทั้งวัน ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม) วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า   นาโงย่า  ชิสึโอกะ  โตเกียว 6 วัน 4 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
OSATYO6D4N_TG
52900
21-26
ธ.ค.
2012

โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน - นาโงย่า นาโงย่า – รถไฟด่วนชินคันเซน – ทะเลสาบฮามาน่ะ – ลานสกี ฟูจิเทน-คาวากูจิโกะ คาวากูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ –โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมง-โตเกียว- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ โตเกียว - วัดอาซากุซะ – นาริตะ – ห้างจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงดงามของวนอุทยานแห่งชาติฟูจิ – อิสึ – ฮาโกเน่ 5 วัน 3 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
TYOPARADISE5D3N_TG
45000
25-29
ธ.ค.
2012

นาริตะ- - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค- ลานสกี ฟูจิเท็น – คาวากูชิโกะ คาวากูชิโกะ – โอวาคุดานิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ โตเกียว - วัดอาซากุซ่า – นาริตะ – ห้างจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click

ทัวร์ญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย 5 วัน 2 คืน ทัวร์โดยสายการบิน TG
TYO5D2N_TG
29900
21-25
ธ.ค.
2012

นาริตะ-พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานนิจูบาชิ- วัดอาซากุซะ-ฮาราจุกุ-ชินจุกุ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ –ลานสกี ฟูจิเท็น– โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง -สนามบิน ฮาเนดะ ฮาเนดะ -กรุงเทพฯ
รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น Click


Japan Holiday
โดย บริษัททัวร์ เอเซียฮอลิเดย์เซอร์วิสเซส จำกัด

99/77 หมู่ 4,คลองถนน, สายไหม, กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2153-0808 แฟกซ์. 0-2153-0813
contact@asiaholiday.co.th

T.A.T. Licence No. 11/04485
Copyright 2004-2009 Asia Holiday Services Co,.Ltd