Asia Holiday Services co.,ltd บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ยุโรป

Member of

บริษัททัวร์ ต่างประเทศ Asia Holiday เสนอ ทัวร์ต่างประเทศ ปี 2557
ทัวร์จีน

เฉินตู - จิ่วจ้าวโกว - หวงหลง
เฉินตู - จิ่วจ้าวโกว - หวงหลง

code: AH-CHN4D3NMU
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 19 - 23 เดือน 10 ปี 2014 ราคา 36900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
เฉินตู -  จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ง้อไบ๊ - เล่อซาน
เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ง้อไบ๊ - เล่อซาน

code: CKG5D4NTG
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 1-8 / 3-10 / 7-14 / 9-16 / 10-17 / 12-19 เดือน 9 ปี 2014 ราคา 37900 บาท
วันที่ 17-24 / 19-26 / 21-28 / 22-29 / 23-30 เดือน 9 ปี 2014 ราคา 38900 บาท
วันที่ 15 - 22 เดือน 9 ปี 2014 ราคา 39900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
มองโกเลียใน ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี
มองโกเลียใน ช่วงที่สวยที่สุดแห่งปี

code: CHN6D5NMU
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 12 - 17 เดือน 8 ปี 2014 ราคา 36900 บาท
วันที่ 9 - 14 เดือน 9 ปี 2014 ราคา 36900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ต้าเหลียน - ตันตง - เปียงยาง - เมียวเฮียงซาน - มันยองเด
ต้าเหลียน - ตันตง - เปียงยาง - เมียวเฮียงซาน - มันยองเด

code: AH-CHI7D6N9N
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 24–31 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 46900 บาท
วันที่ 06–13 / 20–27 / 29 สิงหาคม–05 กันยายน เดือน 8 ปี 2014 ราคา 46900 บาท
วันที่ 03–10 เดือน 9 ปี 2014 ราคา 46900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว
กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว

code: CHN6D5NCZ
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 19-24 /26-31 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 18900 บาท
วันที่ 2-7 / 23-28 / 30 สิงหาคม - 4 กันยายน เดือน 8 ปี 2014 ราคา 18900 บาท
วันที่ 6-11 /13-18 / 20-25 เดือน 10 ปี 2014 ราคา 18900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง - โชว์หน้ากากทองคำ - หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่
ปักกิ่ง - โชว์หน้ากากทองคำ - หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่

code: AH-CAN054D3NTG
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 10 – 13 / 17 – 20 / 24 - 27 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 27900 บาท
วันที่ 12 – 15 / 14 – 17 / 21 -24 / 28 - 31 เดือน 8 ปี 2014 ราคา 27900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  โชว์หน้ากากทองคำ
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน โชว์หน้ากากทองคำ

code: CHN5D3NHU
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 9 – 13 / 16 – 20 / 23 – 27 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 28990 บาท
วันที่ 7 - 11 / 13 – 17 / 20 – 24 / 27 - 31 เดือน 8 ปี 2014 ราคา 28990 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - กายกรรมปักกิ่ง
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - กายกรรมปักกิ่ง

code: BJS00016
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 9 – 13 / 16 – 20 / 23 – 27 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 27900 บาท
วันที่ 7 - 11 / 13 – 17 / 20 – 24 / 27 - 31 เดือน 8 ปี 2014 ราคา 27900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
2 มรดกโลก ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - อู่หลง
2 มรดกโลก ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - อู่หลง

code: CHN5D4NFD
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 4 - 8, 11 - 15, 14 - 18, 18 - 22, 21 - 25, 25 - 29 เดือน 6 ปี 2014 ราคา 25900 บาท
วันที่ 2 - 6, 5 - 9, 16 - 20, 19 - 23, 23 - 27 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 25900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี -หังโจว
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี -หังโจว

code: SHA015
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 8 - 14 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
กวางเจา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง
กวางเจา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

code: CKG6D5NCZ
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 27 - 2 เดือน 6 ปี 2014 ราคา 26900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ต้าเหลียน - อันซาน - หาดแดง(RED BEACH) - เสิ่นหยาง
ต้าเหลียน - อันซาน - หาดแดง(RED BEACH) - เสิ่นหยาง

code: 0007
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 11 - 15 เดือน 6 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 25 - 29 เดือน 6 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 9 - 13 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 23 - 27 เดือน 7 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 13 - 17 เดือน 8 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 27 - 31 เดือน 8 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 10 - 14 เดือน 9 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 24 - 28 เดือน 9 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง มองโกเลีย
ปักกิ่ง มองโกเลีย

code: AH-CHIHAR6D4NCA
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 10 - 16 เดือน 6 ปี 2014 ราคา 33900 บาท
วันที่ 24 - 30 เดือน 6 ปี 2014 ราคา 33900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง - ต้าถง - วัดลอยฟ้า
ปักกิ่ง - ต้าถง - วัดลอยฟ้า

code: CHBEICA6D4N
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 27 - 4 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 29500 บาท
วันที่ 3 - 8 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 7 - 12 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 10 - 15 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 14 - 19 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 17 - 22 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 24 - 29 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 21 - 26 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 31 - 5 เดือน 4 ปี 2014 ราคา 31500 บาท
วันที่ 17 - 22 เดือน 4 ปี 2014 ราคา 31500 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ฮาร์บิ้น - เซี่ยงไฮ้
ฮาร์บิ้น - เซี่ยงไฮ้

code: HARBEIMU
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 8 - 12 เดือน 1 ปี 2014 ราคา 34900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน -พระราชวังฤดูร้อน - Snow World
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน -พระราชวังฤดูร้อน - Snow World

code: PKGCKG6D4NUL
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 22 - 26 เดือน 1 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 12 - 16 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 13 - 17 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 14 - 18 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 19 - 23 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 20 - 24 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 21 - 25 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 26 - 2 มี.ค. 57 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
เชียงใหม่ - กวางเจา - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
เชียงใหม่ - กวางเจา - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

code: AH-CHN6D5NCZ
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 14 - 19 เดือน 1 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
วันที่ 11 - 16 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 29900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
บินตรง ... ฉางซา - มรดกโลกจางเจียเจี้ย
บินตรง ... ฉางซา - มรดกโลกจางเจียเจี้ย

code: JS-JJ-6D4N-CZ
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 18 - 22 เดือน 12 ปี 2013 ราคา 19900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
บินตรง..กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - หยางซั่ว
บินตรง..กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - หยางซั่ว

code: Guilin_6D5N
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 28 ธ.ค. 56 - 2 ม.ค. 57 เดือน 12 ปี 2013 ราคา 21900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก
คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก

code: Shangril-la
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. เดือน 12 ปี 2013 ราคา 27900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน - Snow World
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน - Snow World

code: CN-PEK-5D3N-CA
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 27 - 31 เดือน 12 ปี 2013 ราคา 24900 บาท
วันที่ 25 - 29 เดือน 12 ปี 2013 ราคา 22900 บาท
วันที่ 18 - 22 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 20 - 24 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 25 - 1 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
เซี่ยงไฮ้ - ผู่โถวซาน - หังโจว - ซูโจว 5 วัน 4 คืน
เซี่ยงไฮ้ - ผู่โถวซาน - หังโจว - ซูโจว 5 วัน 4 คืน

code: SHA06041201
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 14 - 18 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 22900 บาท
วันที่ 27 - 31 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 22900 บาท
วันที่ 1 - 5 เดือน 1 ปี 2014 ราคา 21900 บาท
วันที่ 14 - 18 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 23900 บาท
วันที่ 19 - 23 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 22900 บาท
วันที่ 26 - 30 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 22900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - หัวโจว 4 วัน 3 คืน ( พักโรงแรม 5 ดาว )
เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - หัวโจว 4 วัน 3 คืน ( พักโรงแรม 5 ดาว )

code: AH-CHN4D3NFM
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 9 - 12 เดือน 1 ปี 2014 ราคา 17900 บาท
วันที่ 22 - 25 เดือน 2 ปี 2014 ราคา 18900 บาท
วันที่ 6 - 9 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 18900 บาท
วันที่ 22 - 25 เดือน 3 ปี 2014 ราคา 18900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
กวางเจา กุ้ยหลิง หยางซั่ว อาบน้ำแร่6วัน5คืน
กวางเจา กุ้ยหลิง หยางซั่ว อาบน้ำแร่6วัน5คืน

code: CHN6D5NKQ
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. เดือน 12 ปี 2013 ราคา 21900 บาท
วันที่ 18 - 23 เดือน 12 ปี 2013 ราคา 20900 บาท
วันที่ 6 - 11 เดือน 12 ปี 2013 ราคา 20900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง4วัน3คืน
เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง4วัน3คืน

code: CKG4D3NFM
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 14-17/16-19 ม.ค. 57/27-2 มี.ค.57 เดือน 11 ปี 2013 ราคา 21900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3 คืน- 1
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3 คืน- 1

code: PKG5D3NCA-1
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 29-2 ม.ค./30-3 ม.ค. 57 เดือน 12 ปี 2013 ราคา 24900 บาท
วันที่ 25-29/26-30 เดือน 11 ปี 2013 ราคา 23900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4วัน 3 คืน
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4วัน 3 คืน

code: PKG4D3NCA
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 9-12/14-17/+16-19/21-24/23-26/28-3 ธ.ค./30-3 ธ.ค. เดือน 11 ปี 2013 ราคา 17900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
กวางเจา ฉางซา ฟ่งหวง จางเจี้เย 6วัน 5 คืน
กวางเจา ฉางซา ฟ่งหวง จางเจี้เย 6วัน 5 คืน

code: CNCKG6D5NKQ
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 29-3 ม.ค. 57 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 29900 บาท
วันที่ 6-11/18-23 เดือน 12 ปี 2013 ราคา 28900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
กุ้ยหลิน ลี่ผู่ หยางซั่ว 4วัน3คืน
กุ้ยหลิน ลี่ผู่ หยางซั่ว 4วัน3คืน

code: CHN4D3NCZ
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 28-31 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 11900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
จีน กวางเจา เทรดแฟร์-04
จีน กวางเจา เทรดแฟร์-04

code: AH-CAN045D4NOX
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 30-03/11/31-04/11 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 20900 บาท
วันที่ 22-26/23-27 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 20900 บาท
วันที่ 15-19/16/20 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 20900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
จีน กวางเจา เทรดแฟร์-03
จีน กวางเจา เทรดแฟร์-03

code: AH-CAN035D4NEK
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 01-05 เดือน 11 ปี 2013 ราคา 22900 บาท
วันที่ 23-26 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 23900 บาท
วันที่ 15-19 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 23900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
จีน กวางเจา เทรดแฟร์-01
จีน กวางเจา เทรดแฟร์-01

code: AH-CAN014D3NTG
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 23-26/31-03/11 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 26900 บาท
วันที่ 15-18 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 27900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click
จีน กวางเจา เทรดแฟร์
จีน กวางเจา เทรดแฟร์

code: AH_CHIFAIR4D3NKQ
วันท่องเที่ยว ทัวร์จีน : สอบถาม โทร 0-2153-0808

ราคา ทัวร์จีน เดือนนี้
วันที่ 13-16/14-17/16-19 เดือน 10 ปี 2013 ราคา 22900 บาท
สอบถาม โทร 0-2153-0808

รายละเอียด โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์จีน เพิ่มเติม Click

สนใจรายการ ทัวร์จีน อื่นๆ Click

หมายเหตุ: *ราคาเดินทางช่วงปีใหม่บางรายการ จะมีการปรับราคาขึ้น กรุณาดูรายการทัวร์โดยละเอียด
** รายการทัวร์และราคาอยู่ระหว่างการตำเนินการ กรุณาสอบถาม

ทัวร์ต่างประเทศ ปี 2557